TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Korpiniityn Lammastilan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 04.12.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Korpiniityn Lammastila (y-tunnus 2515344-1)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Olli Häyrynen (korpiniitynlammastila@gmail.com)

3. Rekisterin nimi

Korpiniityn Lammastilan verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.korpiniitynlammastila.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja toimitusten hoitamiseen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi korpiniitynlammastila.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ainoastaan ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.