Luonnonlaitumelta luontoa kunnioittaen!

Korpiniityn lammastila sai alkunsa v. 2011 muutamasta harrastelampaasta. Toiminta laajeni elinkeinoksi vuonna 2015, jolloin valmistui kasvihuonelampola. Luomutuotantoon siirryimme asteittain sen jälkeen.

Kaikki lampaamme viettävät koko laidunkauden luonnonlaitumilla. Laiduntaessaan lampaat hoitavat katoamassa olevia perinneympäristöjä ja niillä asuvia uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja. Ne tekevät siis arvokasta työtä hoitaessaan maisemaa ja edistävät luonnon monimuotoisuutta.

Lammas on luontoarvojensa lisäksi monipuolinen tuotantoeläin; siitä saadaan villaa, taljoja ja lihaa. Meillä Korpiniitystä saa monenlaisia tuotteita. Tuotteiden jalostuksen osalta Korpiniityn Lammastila on verkostoitunut lähellä toimivien yritysten kanssa. Olemme aidosti paikallinen yritys.